Over ons

De TuinBouw BusinessClub is een inspirerend tuinbouwplatform voor haar leden, die afkomstig zijn uit de gehele tuinbouwketen. Netwerken en kennis en ervaringen opdoen en uitwisselen staan centraal tijdens de bijeenkomsten van de TuinBouw BusinessClub. De leden zijn afkomstig van directie of management vanuit diverse sectoren. De TuinBouw Businessclub is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 12051307.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen. In principe wordt elke sectie in het bestuur vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

Voorzitter

Guido Linders
Euroveen

Secretaris 

Jos Caubo
Hollandlaan 23
5928 RX  Venlo
T: 06 - 53 57 78 74
 

Bestuursleden

Penningmeester

Jeroen Doornenbal

Exitus
 

Frans van Leijden
HAS Hogeschool

Hans van de Laak
Lakei boomkwekerijen

Secretariaat 

Ine Willemse
Hollandlaan 23
5928 RX  Venlo
T: 06 - 20 87 30 09
Email: secretariaat@tuinbouwbusinessclub.nl

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan na een schriftelijke opgave en contributiebetaling. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december te geschieden. Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, bestaat een korting op de contributie in verhouding met het aantal bijeenkomsten die in dat betreffende jaar nog plaatsvinden. Het lidmaatschap per bedrijf, organisatie of instelling is niet persé naamsgebonden. Elk lid kan bij verhindering een plaatsvervanger afvaardigen naar een bijeenkomst.

De contributie per lid is als volgt samengesteld (op jaarbasis):
- Primaire sector (productiebedrijven), onderwijs en onderzoek: € 750,00
- Overige bedrijven en organisaties in de tuinbouwketen: € 1.500,00

 Jaarverslagen