Over ons

De TuinBouw BusinessClub is een inspirerend tuinbouwplatform voor haar leden, die afkomstig zijn uit de gehele tuinbouwketen. Netwerken en kennis en ervaringen opdoen en uitwisselen staan centraal tijdens de bijeenkomsten van de TuinBouw BusinessClub. De leden zijn afkomstig van directie of management vanuit diverse sectoren. De TuinBouw Businessclub is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 12051307.

De jaarlijkse contributie bedraagt voor de zg. primaire leden (telers) 500 euro, voor de overige leden is dit 1.250 euro.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen. In principe wordt elke sectie in het bestuur vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

Voorzitter

John Korsten
Drops

Programmasecretaris 

Jos Caubo
Hollandlaan 23
5928 RX  Venlo
T: 06 - 53 57 78 74
 

Penningmeester

Jeroen Doornenbal
Exitus
 

Bestuursleden

Hans van de Laak
Lakei boomkwekerijen

Fons Verbeek
BioVerbeek

 


 

Secretariaat 

Ine Willemse
Hollandlaan 23
5928 RX  Venlo
T: 06 - 20 87 30 09
Email: secretariaat@tuinbouwbusinessclub.nl     

 


 

Ereleden

- Jos Boots, mede-oprichter van onze club (overleden in 2020)

- Jaap van de Beukel

- Ger Kamps

- Ton Holthuijsen

 


 

Ledeninformatie

Powerpoint ledenzaken

 


 

 Jaarverslagen