Energievoorziening voor de tuinbouw

Publicatiedatum: 06-10-2023

Dát was een tijdje geleden, dat we ruim zestig leden mochten verwelkomen bij een ledenbijeenkomst! Het programma op 5 oktober bij medelid Pieter Wijnen van Wijnen Square Crops was er dan ook naar: boeiend, actueel als zeker ook verrassend! Pieter trapte zelf het rijtje sprekers af met een presentatie waaruit duidelijk werd dat je als teler tegenwoordig véél verstand van energie moet hebben om op dat gebied toekomstbestendige beslissingen voor je bedrijf te nemen!

Vervolgens kreeg Hans Schoenmaekers van Last Energy het podium, waarbij hij de aanwezigen meenam naar de reeds bestaande toekomst: kleinschalig kernenergie installaties die ook voor de tuinbouw inzetbaar zijn. Spannend! Projectleider Bas Wetzelaer van de provincie Limburg ging hierna in op de rol van de provincie hierbij, waarbij duidelijk werd dat de provincie vooralsnog geen risicodragende rol zal nemen op het gebied van energietransitie. Regionaal portefeuillehouder voor Noord- en Midden-Limburg Thijs Kuijpers sloot het rijtje sprekers af, waarbij hij zich aan zijn belofte hield om niet 'met meel in de mond te praten': hij sprak klip en klaar uit kernenergie voor de tuinbouw niet als realistisch te zien, en verklaarde zich tevens warm voorstander van geothermie. Gespreksleider Eric Titulaer, voor veel leden een oude bekende, leidde aan het einde de boeiende paneldiscussie. 

Na een rondleiding naar de biomassa installatie was het tijd voor de traditionele afsluitende netwerkborrel en andermaal een voortreffelijk walking dinner. De vele positieve reacties vanuit de leden gaven aan dat dít soort bijeenkomsten precies dat biedt waarvoor leden komen: informatief, inspirerend en in het netwerk!