Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied.
 

Ons werk

  • Wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen.
  • We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan.
  • We leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, schoon en natuurlijk water.
  • We zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven.
  • We monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken.


Bezoekadres
Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond
Postadres
Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond
www.waterschaplimburg.nl

Contactpersoon

Patrick van der BroeckDijkgraaf