Gemeente Venray

VENRAY, STAD EN DORPEN

Provincie: Limburg

Oppervlakte: 16.501 hectare

Inwoners:  43.311 (op 01-04-2016)

Eén stedelijke kern (Venray)  en dertien plattelandskernen:

Blitterswijck, Castenray, Geijsteren, Heide, Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum, Smakt, Veulen, Vredepeel, Wanssum, Ysselsteyn

Stad en dorpen

Venray is een stedelijke centrumgemeente met goede voorzieningen. De kracht van Venray is dat het dit uitstekend weet te combineren met zijn van oorsprong dorpse karakter. Venray kiest er bewust voor stad én dorp te zijn. Daarbinnen staan de mensen centraal:

Venray focust op mensen. Zij geven de gemeente haar unieke gemoedelijke en ondernemende karakter. Wie in Venray woont, heeft direct toegang tot stedelijke voorzieningen als een mooi winkelcentrum, een schouwburg, een ziekenhuis, een bibliotheek, een bioscoop en uitstekend onderwijs. Niet voor niets is Venray in 2011 uitverkozen tot ‘Beste Binnenstad’ in de categorie kleine steden.


Tegelijkertijd is ook de rust dichtbij. Vlak buiten het centrum begint een uitgestrekt landelijk gebied met dertien unieke dorpen en ruim 2.200 hectare bos. De beschikbare bedrijventerreinen, de A73, de spoorlijn Nijmegen-Roermond, de container- en bulkhaven in Wanssum en de luchthavens in de omgeving zorgen ervoor dat Venray aantrekkelijk is voor ondernemers. De goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking maken Venray interessant voor kennisintensieve ondernemingen. Een groen buitengebied, stedelijke voorzieningen, moderne werkgelegenheid en de combinatie van een stedelijk én dorps karakter, dat is Venray !


De regio Venray vormt als Eiwitrijk een gebied voor hoogwaardige innovatieve productie van dierlijke eiwitten.

De varkens- en pluimveehouderij zijn sterk aanwezig in het buitengebied van Venray.

Door schaalvergroting neemt het aantal bedrijven verder af en worden de bedrijven steeds groter.

Daarnaast is er melkveehouderij, akkerbouw, enige glastuinbouw en in toenemende mate vollegrondstuinbouw.

Op de zandgronden met de specifieke teeltomstandigheden worden onder andere asperges, prei, sla en bloemkool geteeld.

Na de herindeling in 2010 is ook de boom- en sierteelt belangrijker geworden.  

 

 Bezoekadres
Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray
Postadres
Postbus 500, 5800 AM Venray
www.venray.nl

Contactpersoon

College Venray


T: 0478 - 523 333
jan.loonen@venray.nl