Bijeenkomst 23 mei: thuiswedstrijd in Villa Flora

Publicatiedatum: 23-05-2019

Nadat de leden van de Tuinbouwbusinessclub tijdens de twee voorgaande bijeenkomsten flink wat kilometers hadden moeten maken voor de bezoeken aan respectievelijk Nieuwegein (bezoek XPO) en De Lier (bezoek Dutch Flower Group en BVB Substrates), kon op 23 mei jl. een thuiswedstrijd in de ‘eigen’ regio Venlo worden gespeeld.

 

In Villa Flora vond voor de eerste maal het evenement GROW! plaats, waarbij studententeams van HAS Hogeschool en Fontys hun projecten en ideeën presenteerden die ze de afgelopen maanden op foodgebied hadden ontwikkeld. Dat leverde een inspirerende en boeiende interactie op tussen studenten en ondernemers. Naast het bezoek aan GROW was er speciaal voor de leden van de Tuinbouwbusinessclub in een separate ruimte van Villa Flora een presentatie door topondernemer Jan Klerken, eigenaar van Scelta Mushrooms. Daags tevoren had hij tijdens de Champignondagen de eervolle ‘Ambassador of the Mushroom Industry Award’ in ontvangst mogen nemen. Jan nam de leden op de hem kenmerkende enthousiasmerende en humorvolle wijze mee in de innovatieve benadering van de markt, die voor Scelta al lang niet meer alleen bestaat uit consumenten van bewerkte champignons. Uit reststromen champignonvoetjes maakt het bedrijf bijvoorbeeld natuurlijke smaakversterkers, om maar eens iets te noemen.

Na de inleiding door Jan Klerken was Saskia Goetgeluk aan de beurt, directeur van Brightlands Campus Greenport Venlo. In de korte tijd die haar was toebemeten schetste Saskia op heldere wijze de indrukwekkende vlucht die de ontwikkeling van de campus in de voorbije twee jaar heeft genomen. Dat kwam het meest duidelijk tot uitdrukking in de drie sheets die ze de toehoorders liet zien, met daarop in de tijd afgezet de logo’s van alle op de Campus gevestigde bedrijven en waaruit bleek dat de groei van de campus best spectaculair mag worden genoemd.

De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerd walking dinner.