Gemeente Venlo

Gemeente Venlo is een stad met ruim 100.00 inwoners.

Venlo heeft vijf economische speerpunten. Dat zijn agribusiness, logisitiek, hightech & maakindustrie, de binnenstad van Venlo en toerisme. Daarnaast hebben we de principes van Cradle to Cracle hoog in het vaandel.

Zuidoost-Nederland is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en samen met de Duitse grensstreek het grootste gebied van Europa. Het heeft als agro-concentratiegebied daarom de status van Greenport gekregen.

Venlo heeft de ambitie om de ontwikkeling van de tuinbouwcluster integraal deel te laten uitmaken van de ontwikkeling van de regionale economie door in te zetten op vernieuwende en kennis intensieve bedrijvigheid. Om die doelstelling te bereiken, wordt gefocust op de samenwerking met de vier O's; ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid.

 

Gemeente Venlo | Afdeling Ruimte en Economie

Bezoekadres: Garnizoenweg 3 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo

T: +31 (0)77 - 359 6147 |  www.venlo.nlBezoekadres
Hanzeplaats 1, 5912 AT, VENLO-Blerick
Postadres
Postbus 3434, 5902 RK VENLO
www.venlo.nl

Contactpersoon

Tom DinnessenBedrijfscontactfunctionaris


T: 06-38711374
t.dinnessen@venlo.nl