Rabobank Banking 4 Food

Wij zijn Rabobank Horst Venray, een proactieve, coöperatieve bank van en voor leden en klanten. Een partner van de regio. Deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap staan ten dienste van het realiseren van dromen, ambities en duurzaam succes van leden, klanten en de gemeenschap.

Onveranderd toonaangevend, dichtbij en betrokken
Rabobank Horst Venray wil een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan duurzame, volwaardige deelname van onze klanten aan het economisch verkeer. Dit is te bereiken door inspiratie op te doen bij klanten en ons met de omgeving te identificeren. De coöperatieve organisatievorm helpt ons bij onze missie: Samen zijn we sterker én onveranderd toonaangevend, dichtbij en betrokken in en bij de regio Horst aan de Maas en Venray.

Moderne en vitale coöperatie
Ook in de nieuwe fusiebank blijft de moderne en vitale coöperatie een belangrijk speerpunt. Ledeninvloed en ledenbetrokkenheid zorgen voor een unieke binding van de bank met haar doelgroep. In het eerste halfjaar van 2013 benoemen leden van Rabobank Horst Venray haar nieuwe ledenraad. Zij vormen samen met leden van themagroepen de verbinding tussen leden en medewerkers van Rabobank Horst Venray.Bezoekadres
Spoorweg 2, 5963 NJ Hegelsom
Postadres
Postbus 6054, 5960 AB HORST
www.rabobank.nl/horstvenray

Contactpersoon

Erik BoveeAccountmanager Grootzakelijk Food & Agri


T: +31 77 3898500
Erik.Bovee@rabobank.nl